INFOLINIA: +48 94 712 88 88

polish language english language german language

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Komunikacja Miejsca w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Cieślaka 4, 78-400 Szczecinek, tel. 94 37 435 73.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - wypożyczenia roweru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – realizacja umowy;
  - subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – wyrażenie zgody.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji.
 4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi w związku z terminem przedawnienia roszczeń oraz do odwołania zgody w przypadku jej udzielenia.
 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jeśli nie zostaną podane nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy.